Schedel- en/of aangezichtsaandoeningen

Schedel- en/of aangezichtsaandoeningen worden ook wel craniofaciale aandoeningen genoemd. Het zijn uiteenlopende aandoeningen die zich kenmerken door:

  1. een afwijkende aanleg (vorm en/of omvang) en/of groei van de schedel(naden) en/of botten van het aangezicht;
  2. al dan niet een afwijkende aanleg en/of groei van de weke delen.

De meeste mensen die een craniofaciale aandoening hebben, zijn hiermee geboren. De aandoeningen zijn zeldzaam en zeer uiteenlopend in presentatie en ernst. Naar schatting komen er in Nederland per jaar 150 nieuwe patiënten met een craniofaciale aandoening bij. Er zijn ook volwassenen waarbij de aandoening pas op latere leeftijd wordt gediagnosticeerd. Dit heeft dan vaak al veel problemen gegeven. Wij pleiten dan ook voor het zo vroeg mogelijk stellen van een diagnose. U leest er hier meer over.

Als je meer wilt weten over een craniofaciale aandoening die hier niet is opgesomd, verzoeken we je contact op te nemen met de voorzitter van Laposa. Zij helpt je dan verder. Je kunt ook gebruik maken van ons contactformulier.

Er zijn voor craniofaciale aandoeningen expertise centra aangewezen die de beste zorg kunnen leveren volgens met elkaar overlegde voorwaarden. Kijk voor de juiste expertise centra hier.