Wat fijn dat je misschien lid wilt worden van de vereniging!

Wat kun je verwachten en wat kost het?

Je ontvangt van ons een welkomspakket, de patiëntenversie voor craniosynostose en

jaarlijks organiseren we:

bijeenkomsten voor volwassenen, jonge gezinnen, de jeugd en de hele familie.

 

Het kost maar 25,- per jaar.

 

 

Aanmeldingsformulier nieuw lid

Toestemming gebruik contactgegevens

Mogen Uw emailadres en telefoonnummer worden gebruikt voor onderling ledencontact? Dit houdt in dat als we een vraag krijgen van een lid van Laposa om u te mogen spreken dat we uw emailadres en telefoonnummer doorsturen.
U kunt dit altijd weer intrekken door leden@laposa.nl een mail te sturen.
Uw gegevens zullen nooit door Laposa aan derden buiten de vereniging worden doorgestuurd zonder uw toesstemming.

Toestemming gebruik beeldmateriaal

Hierbij geef ik aan dat beeldmateriaal, foto's en video's voor de volgenden doeleinden mogen worden gebruikt:

Informeren van leden en niet-leden over de vereniging en de aandoeningen die we vertegenwoordigen. Activiteiten die we organiseren. Versterken van groepsgevoel, herinneringen aan activiteiten.
Informeren van leden en niet-leden over de activiteiten in en rond de vereniging.
Leden en niet-leden informeren over activiteiten en ontwikkelingen in en rond de vereniging. Herinneren aan activiteiten die we organiseren. Versterken van groepsgevoel, herinneringen aan activiteiten bewaren.
Posters en folders voor het herkenbaar in beeld brengen van onze doelgroep en voor geïnteresseerden in de vereniging. Als mede informatieve folders ten behoeve van de vereniging

Machtigingsformulier

Om de jaarlijkse contributie via automatische incasso te laten verlopen vragen we u om onderstaand formulier uit te printen, in te vullen en opsturen naar leden@laposa.nl.