Over Laposa

Welkom op de homepage van Laposa, de Landelijke Patiënten en Oudervereniging voor Schedel en/of Aangezichtsaandoeningen. Wat fijn dat je ons gevonden hebt! Wij zijn er voor ouders met jonge kinderen, kinderen, jongeren en volwassenen met een schedel en/of aangezichtsaandoening. Ook consultatiebureaus, kinder- en huisartsen kunnen hier informatie vinden.

Wij geven voorlichting, steun en advies. Wij vinden het belangrijk dat je de juiste zorg voor jezelf en/of je kind krijgt. Wij adviseren je om voor zorg naar een expertise centrum te gaan. Daar wordt de kwaliteit van zorg getoetst.

Op onze site vind je alle belangrijke informatie die je nodig hebt. Van lotgenoten contact tot expertise centra.

Natuurlijk kun je ook altijd mailen en/of informatie opvragen via info@spam-protectlaposa.nl. 

LET OP: Je hoeft geen lid te zijn om contact met ons op te nemen!

Wat zijn jouw ervaringen?

Craniofaciale aandoeningen zijn zeer zeldzaam van aard. De behandeling dient, volgens Laposa, dan ook plaats te vinden in een expertise centrum waar de kwaliteit getoetst wordt en gewerkt wordt volgens de richtlijn craniosynostose en de zorgstandaard. Deze zijn beide ontwikkeld in opdracht van Laposa samen met de beroepsverenigingen.

We merken dat er ook patiënten zijn die behandeld zijn/worden in een ziekenhuis dat geen expertise centrum is. Wij willen graag meer informatie over de ervaringen over/van de behandeling en het zorgtraject. Het betreft zowel goede als minder goede ervaringen met een expertise centrum én overige ziekenhuizen. Wij gaan vertrouwelijk met alle informatie om. We gebruiken de informatie om de kwaliteit van zorg in Nederland verder te optimaliseren.

Oproep: meld je ervaring via info@spam-protectlaposa.nl

Laatste nieuws
Nieuwe activiteiten

Nieuwe ideeën zijn altijd welkom! Wij willen ook per diagnosegroep bijeenkomsten houden. Heb je ideeën? Meld ze ons.


Bestel afdeling

Voor het bestellen van:

- de ziekenhuismap

- het lustrumboek

neem je contact op met: communicatie@spam-protectlaposa.nl 

Wil je Patiëntenversie van de Zorgstandaard Craniofaciale Aandoeningen als A5 klapper bestellen? Mail dan even naar volwassenen@spam-protectlaposa.nl 

Contact

Wij helpen je graag via het contactformulier of via info@spam-protectlaposa.nl 

Zijn je gegevens veranderd? Geef ze tijdig door via leden@spam-protectlaposa.nl 

Bij lotgenoten contact zie je een foto van onze contactpersonen en hun bereikbaarheid.

Komende activiteiten

Individueel Zorgplan

Het Individueel Zorgplan is geheel vernieuwd. De vormgeving is aangepast en sluit mooi aan op de Patiëntenversie van de Zorgstandaard CFA die ook op deze site te vinden is.

Klik hier om het individuele zorgplan voor Craniofaciale aandoeningen direct te downloaden.