Bij welk medisch centrum kan ik met mijn kindje terecht?

Waarom niet naar een ziekenhuis bij jou in de buurt?

  • Omdat een craniofaciale aandoening een zeer zeldzame aandoening is en expertise is dan ook een must. Laposa werkt mee aan de toetsing van teams en ziekenhuizen die zich willen laten registreren als craniofaciaalcentrum of expertisecentrum voor een specifieke craniofaciale aandoening. De ervaringen van onze doelgroep zijn hierin leidend.
  • In een expertisecentra wordt de kwaliteit van de zorg getoetst aan hoge kwaliteitseisen en wordt er gewerkt volgens de richtlijn craniosynostose en de zorgstandaard craniofaciale aandoeningen.

Voor craniofaciale aandoeningen zijn de onderstaande expertisecentra aangewezen:

Expertise Centra

Erasmus MC

Craniofaciaal centrum

Voor behandeling van:

Geïsoleerde craniosynostose;

Syndromale craniosynostose / craniofrontonasaal syndroom;

Zeldzame maxillo-faciale surgical disorders, dit zijn craniofaciale aandoeningen buiten de craniosynostose, variërend van hemifaciale microsomie, Goldenhar, Treacher-Collins, Nager, encephaloceles, en de vele zeldzamere aandoeningen (zoals Pierre Robin Sequentie).

Ga naar de website

Radboud UMC

Craniofaciaal team Nijmeg

Voor behandeling van:

Craniale malformaties;

Geïsoleerde craniosynostose.

Ga naar de website

Radboud UMC

Schisisteam

Voor behandeling van:

Oculo-auriculo-vertebral spectrum (=hemifaciale microsomie)

Ga naar de website

UMC Utrecht

Center of Excellence

Voor behandeling van:

Zeldzame odontologische ziekten; oligodontia;

22q11.2 deletie syndroom;

Geïsoleerde Pierre Robin syndroom;

Hemifaciale microsomie & microtie.

Ga naar website

AmsterdamUMC

AmsterdamUMC

Amsterdam UMC kent een landelijk erkend expertisecentrum voor schisis,
craniofaciale en luchtwegaandoeningen. Zij bieden zorg volgens de
nieuwste inzichten en onderzoek aan kinderen met schisis, diverse
craniofaciale aandoeningen en luchtwegproblemen.

Via onderzoek proberen wij de zorg voor patiënten met deze afwijkingen te verbeteren. In
2021 is dit centrum is door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport (VWS) erkend als een landelijke expertisecentrum. Daarnaast zijn we
onderdeel van het Europees Referentie Netwerk (ERN CRANIO) voor
gespecialiseerde centra's in Europa.

https://www.amc.nl/web/specialismen/expertisecentra-een-overzicht/amsterdam-expertisecentrum-voor-schisis-craniofaciale-en-luchtwegaandoeningen.htm