Nieuwe activiteiten

Nieuwe ideeën zijn weer welkom voor 2018! Wij willen ook per diagnosegroep een bijeenkomst houden. Heb je ideeën? Meld ze ons.

In 2017 hebben wij voor onze leden weer een aantal leuke activiteiten gehad en een paar komen er nog. In november en december zijn er nog twee ontmoetingsmomenten voor specifieke doelgroepen. De jongerendag op 11 november en de BWS lotgenotencontactdag én symposium op 16 december.

We zijn echter altijd op zoek naar leuke ideeën.

Zo gaan wij meer inzetten op bijeenkomsten per diagnosegroep. Laposa ondersteund deze activiteit. Zowel leden als niet leden mogen deelnemen. Afhankelijk van de activiteit en de kosten vragen wij een eigen bijdrage aan niet leden.

Heb je ideeën of wil je meer informatie? Mail ons op: penningmeester@spam-protectlaposa.nl 


Meer nieuws