ALV 2023

10 mei 2023

Beste leden,

 

U ontvangt  hierbij de uitnodiging voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van LAPOSA.

De ledenvergadering is een vergadering waarin wij als bestuur terugblikken op vorig jaar, verantwoording afleggen over de bestede gelden en een voorstel doen voor komend jaar. Daar is jullie toestemming voor nodig. Wilt u nog iets inbrengen dan kan dat via de toegestuurde uitnodiging.

We hopen u online te zien op woensdag 10 mei 2023 van 19.00-20.00

 

Via de link kunt u deelnemen aan de vergadering.

Met warme groeten

Marc Kleinveld

 

Terug naar overzicht