Sinds september 2022 is het Craniofaciaal Centrum in Rotterdam een onderzoek gestart naar operaties bij kinderen met een wigschedel. Hieronder een korte samenvatting. LAPOSA is nauw betrokken tijdens de opzet en duur van het onderzoek en bij later het verspreiden van de resultaten. Vind hier een uitgebreidere beschrijving over de reden en het belang van dit onderzoek.

Samenvatting onderzoek

Doel van deze studie is om vast te stellen of kinderen met een aangeboren schedelaandoening (wigschedel) baat hebben bij een operatie. Om dit te weten te komen worden verschillende factoren vergeleken voor kinderen die wel en niet worden geopereerd. De factoren zijn oogtests, intelligentie en gedrag, sociaal functioneren en kosten. Ook wordt gekeken naar stress bij ouders als ze moeten besluiten tot wel of niet opereren, waarop ouders deze keuze baseren en of ze hier achteraf spijt van hebben.
Met de uitkomsten hopen we ouders beter te kunnen adviseren over de toegevoegde waarde van opereren. We verwachten dat daarmee minder kinderen onnodig geopereerd zullen worden. Ouders zullen minder stress ervaren en er worden minder kosten gemaakt.
Tijdens het project worden kinderen met een wigschedel bij intake en op 2, 4, 6 en 8-jarige leeftijd getest. De studieresultaten worden gedeeld door wetenschappelijke voordrachten en wetenschappelijke publicaties en door aanbevelingen in de richtlijn.

Terug naar overzicht