Midline en Oblique Aangezichtsspleten

Hoe herken je Midline en Oblique Aangezichtsspleten?

Alle bot-elementen van de schedel en het gezicht hebben een naam en zo kunnen alle spleten die in het gelaat worden gezien, worden genoemd naar de onderliggende bot-elementen die zijn aangedaan. Op deze manier is systeem te brengen in de eindeloze variatie in spleten die zowel aan één zijde van het gelaat als aan beide zijden kunnen voorkomen.

Er wordt grofweg onderscheid gemaakt in aangezichtsspleten die in het midden van het gezicht lopen (in de lijn van de neus naar kin, oftwel midline) en aangezichtsspleten die schuin door het gezicht lopen (van mond naar wang en oogkas, zogenaamde oblique).

Bij de aangezichtsspleten kunnen zowel de ogen, neus, mond als oren betrokken zijn en zij ontwikkelen zich dan niet normaal. De aangedane delen vertonen vaak een verminderde groei, waardoor de afwijking over de jaren meer duidelijk wordt. Als de spleet één gezichtshelft betreft zal dit resulteren in een toenemende asymmetrie van het gezicht.

Wat houdt dit in?

Hoe verloopt het traject?

 • Als er een vermoeden is van een craniofaciale aandoening verwijst de huisarts
  of kinderarts jouw kind direct door naar een algemeen ziekenhuis of legt hij zelf
  direct contact met een nationaal erkend expertisecentrum voor craniofaciale
  aandoeningen.
 • De kinderarts in het algemeen ziekenhuis start zo snel mogelijk een lichamelijk onderzoek.
 • Als duidelijk is dat jouw kind een craniofaciale aandoening heeft of de kinderarts twijfelt erover, dan neemt de kinderarts direct contact op met een expertisecentrum.
 • Een klinisch geneticus stelt d.m.v. bloedonderzoek vast of er een aandoening is en welke.
 • De kinderarts en het expertisecentrum overleggen of het expertisecentrum de zorg voor jouw kind overneemt.
 • In het expertisecentrum wordt jouw kind onderzocht en behandeld door een gespecialiseerd team.

In het expertisecentrum wordt samen met jullie een individueel zorgplan (IZP) opgesteld.

Waar kan ik terecht?

Erasmus MC

Craniofaciaal centrum

Voor behandeling van:

Geïsoleerde craniosynostose;

Syndromale craniosynostose / craniofrontonasaal syndroom;

Zeldzame maxillo-faciale surgical disorders, dit zijn craniofaciale aandoeningen buiten de craniosynostose, variërend van hemifaciale microsomie, Goldenhar, Treacher-Collins, Nager, encephaloceles, en de vele zeldzamere aandoeningen (zoals Pierre Robin Sequentie).

Ga naar de website

Radboud UMC

Schisisteam

Voor behandeling van:

Oculo-auriculo-vertebral spectrum (=hemifaciale microsomie)

Ga naar de website

Ervaringen ouders

Geen ervaringen

Op dit moment zijn er nog geen ervaringen die we met jullie kunnen delen. Mochten jullie zelf bereid zijn om je eigen verhaal te delen zou dat geweldig zijn. We weten hoe spannend alles is en hoe fijn het is om iets te lezen van een ander.

Wil je je ervaring delen? Neem dan contact op met communicatie@laposa.nl

Niet gevonden wat je zoekt?

 • In het  ‘Patiënteninformatie’  document bij ‘downloads’ vind je meer informatie.
 • Wil je in contact komen met een lid van Laposa of een ouder? Bij ‘contact’ vind je de juiste emailadressen en staan er contactpersonen vermeld die je persoonlijk mag benaderen.
 • Kijk op de site van de expertisecentra of vraag het een zorgprofessional bij een van de expertise centra.
Terug naar overzicht