Wat zijn aangezichtsspleten?

Kenmerken

Deze aandoeningen komen ongeveer 1 op de 150.000 geboortes voor.

Alle bot-elementen van de schedel en het gezicht hebben een naam en zo kunnen alle spleten die in het gelaat worden gezien, worden genoemd naar de onderliggende bot-elementen die zijn aangedaan. Op deze manier is systeem te brengen in de eindeloze variatie in spleten die zowel aan één zijde van het gelaat als aan beide zijden kunnen voorkomen.

Er wordt grofweg onderscheid gemaakt in aangezichtsspleten die in het midden van het gezicht lopen (in de lijn van de neus naar kin, oftwel midline) en aangezichtsspleten die schuin door het gezicht lopen (van mond naar wang en oogkas, zogenaamde oblique).

Bij de aangezichtsspleten kunnen zowel de ogen, neus, mond als oren betrokken zijn en zij ontwikkelen zich dan niet normaal. De aangedane delen vertonen vaak een verminderde groei, waardoor de afwijking over de jaren meer duidelijk wordt. Als de spleet één gezichtshelft betreft zal dit resulteren in een toenemende asymmetrie van het gezicht.

Klik voor meer informatie op de volgende link:

http://www.erasmusmc.nl/plastische-chirurgie/craniofaciaal-schisis/craniofaciaal-centrum/aandoeningen/aangezichtsaandoeningen/aangezichtsspleten/ 

Nog niet bekend

Voor deze aandoening zoeken wij nog een ervaringsdeskundige en/of contactpersoon.

Contactpersonen

Al onze contactpersonen zijn vrijwilligers die je persoonlijk kunt benaderen. Doe dit bij voorkeur tussen 9.00 en 21.00 uur. Het is mogelijk dat jouw telefoontje op een ongeschikt moment komt, maak dan een andere afspraak of spreek de voicemail in. Je kunt ook een mail sturen met je vraag.