Overige aandoeningen

Inleiding

Craniofaciale aandoeningen zijn zeer uiteenlopend van aard en ernst. De aandoening die onze vereniging representeert zijn allemaal schedel- en/of aangezicht gerelateerd. De zogenoemde belangrijkste kenmerken van de aandoening zitten in de schedel en/of het gezicht. Vanuit de Zorgstandaard Craniofaciale Aandoeningen zijn er drie categorieën gedefinieerd. Deze categorieën zijn gebaseerd op de belangrijkste kenmerk-gebieden. Dit zijn: schedel, midden gezicht of kaak.

Onze categorie 'overige aandoeningen' zijn de aandoeningen die het gezicht en/of kaak als belangrijkste element hebben. Doordat de variaties en ernst zo uiteenlopen is onze totaal lijst niet exclusief. Voor een groot aantal aandoeningen zal meer dan één categorie van toepassing zijn. Vaak kennen craniofaciale aandoeningen overlap in de genoemde categorieën.

Onder 'overige aandoeningen' vallen daarom de volgende aandoeningen:

Er is een Landelijke Zorgstandaard Craniofaciale aandoeningen. Hiervan komt ook een patiëntenversie. Zodra de patiëntenversie beschikbaar is zal deze op de site worden toegevoegd.

Het aantal leden met deze aandoening staat vermeld bij de aandoening zelf.