Inleiding

Craniosynostose betekent verbening ofwel vergroeien van de schedelnaden. Dat wil zeggen dat er één of meer naden tussen de verschillende platen waaruit de schedel bestaat te vroeg sluiten.

De craniosynostose kan onderdeel uitmaken van een syndroom, en komt dan voor als onderdeel van de totale aandoening. Dit noemen we een syndromale-craniosynostose.

Indien de craniosynostose een op zich zelf staande aandoening is, noemen we dit een niet-syndromale-craniosynostose.

We hebben bij iedere craniosynostose aangegeven of het een onderdeel kan uitmaken van een syndroom of dat het een op zich staande aandoening is.

Er is een Richtlijn "Behandeling en zorg voor craniosynostose", deze kun je hier vinden.

ERN-CRANIO.EU   

craniosynostose.nch@spam-protectradboudumc.nl   

cranio@spam-protecterasmusmc.nl

Craniosynostose (-syndromaal)

Er is een Landelijke Zorgstandaard voor Craniofaciale aandoeningen. Hiervan komt ook een patiëntenversie. Zodra de patiëntenversie beschikbaar is zal deze op de site worden toegevoegd.

Craniosynostose (niet syndromaal)

Er is een Landelijke Zorgstandaard Craniofaciale aandoeningen. Hiervan komt ook een patiëntenversie. Zodra de patiëntenversie beschikbaar is zal deze op de site worden toegevoegd.