De laatste nieuwtjes uit het bestuur vind je hier.

Gedurende het jaar vinden er regelmatig vergaderingen plaats van het Dagelijks Bestuur maar ook het gehele Bestuur vergadert zo'n 5 keer per jaar. Wij willen de belangrijkste zaken uit deze vergadering hier met je delen. Zo ben je nog eerder op de hoogte.

De Algemene Ledenvergadering 2018

Zaterdag 7 april 2018 hebben we als bestuur onze algemene ledenvergadering gehouden. Een gezellige groep bestuursleden en leden waren aanwezig. Met elkaar hebben we alle stukken doorgenomen die met het afgelopen jaar te maken hadden.

Er waren mededelingen van bestuurlijke aard die meer aandacht vereisten. Later dit jaar komen wij, als bestuur, hier nog op terug.

De verschillende activiteiten, projecten en natuurlijk de financiële zaken zijn doorgenomen. In 2017 waren er voor de administratie geen gekke dingen dus ook aan de penningmeester werd decharge verleend.

Met elkaar zijn we trots op waar we staan, onze visie en de betrokkenheid van alle aanwezigen. 

Na de ALV was er een heerlijke  lunch. We hebben met elkaar genoten van het onderlinge contact en de weidse uitzichten over Amersfoort.

Na de lunch waren er verschillende weerbaarheidstraining. Afgestemd op onze doelgroepen waren er drie trainers, via PGO support, om de training te verzorgen.

Aan het einde van de middag werd nog even nagepraat en ging iedereen tevreden naar huis.

Lees hier het jaarverslag van 2017

Ons huidige bestuur: