Algemene Leden Vergadering (Jaarvergadering)

Datum zaterdag 8 april 2017
Tijd 09:30 t/m 16:00
Locatie Van der Valk Hotel A1 Amersfoort
Ruimtevaart 22
3824 MX Amersfoort
Telefoon 033-454 0000

Onze Algemene Leden Vergadering zal plaatsvinden op 8 april in Amersfoort. Wij ontvangen onze leden graag vanaf 9.30 uur.

Dit is de agenda van deze dag:

 1. Opening 10.00 uur
 2. Vasstellen agenda
 3. Notulen ALV 2016
 4. Ingekomen en verzonden stukken
 5. Jaarverslag 2016 (deze zijn aan de aanmelders gestuurd)
  1. Behandeling van de vragen m.b.t. het jaarverslag, vooraf gesteld aan de secretaris
  2. Financieel jaarverslag 2016 (idem)
  3. Verslag kascommissie
  4. Benoeming kascommissie
  5. Begroting 2017
  6. Bestuur
   1. Verkiesbare bestuursleden - beiden aftredend en herkiesbaar: Arnoud Heinen en Rosalina Boer-Wirken, resp. ledenadministratie en communicatie
  7. Projecten in 2017
  8. Activiteiten in 2017
  9. Sluiting

  11.30 – 15.30: Mini- Symposium met inbegrepen een lunch en als sluiting een hapje en een drankje.

  Wij hopen jullie zaterdag te zien.