Individueel Zorgplan

Individueel Zorgplan

Het Individueel Zorgplan is geheel herzien.

Bij de herziening is het Individueel Zorgplan (IZP) volledig gecorrigeerd en aangepast aan onze huisstijl.

Het IZP staat ook als bijlage in de Patiëntenversie van de Zorgstandaard CFA maar kan apart gedownload worden. Dit kan via de link op de Homepage in de rechterkolom.


Meer nieuws
Nieuwe activiteiten

Nieuwe ideeën zijn weer welkom voor 2018! Wij willen ook per diagnosegroep een bijeenkomst houden. Heb je ideeën? Meld ze ons.