Aankondiging

Oudervoorlichtingsmiddag Rotterdam

Voor alle ouders van wie hun kind de afgelopen jaren onder behandeling is geweest in het Sophia Kinderziekenhuis in verband met een aandoening aan het aangezicht of behandeld is door het centrum voor thuisbeademing, is er een voorlichtingsmiddag op 23 mei 2018. 

Het ziekenhuis nodigt u hiervoor uit.

Tijdens deze middag zullen specialisten uit het behandelteam voorlichting geven over voeding, ademhaling, canulezorg, operaties en zullen zij al uw vragen beantwoorden.

U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar r.degoederen@spam-protecterasmusmc.nl 


Meer nieuws
Nieuwe activiteiten

Nieuwe ideeën zijn altijd welkom! Wij willen ook per diagnosegroep bijeenkomsten houden. Heb je ideeën? Meld ze ons.