Beste volwassen leden,

Op 27 februari willen we heel graag een volwassen-activiteit organiseren!

Gezelligheid, saamhorigheid en ontspanning typeren onze vereniging als we allemaal bij elkaar zijn. Daarnaast vervullen wij als vereniging een belangrijke rol in het uitwisselen van elkaars ervaringen en een luisterend oor om elkaar te helpen, steunen en van elkaar te leren (en omdat het fijn is!). Om voor dit laatste, ook in deze vreemde tijd, ruimte te geven willen we hiervoor een activiteit organiseren.

Omdat dit een nieuw soort activiteit is kunnen we niet wachten om te zien wat jullie van het idee vinden! Even concreet: we willen graag met elkaar in een online meeting ervaringen als leden met een aandoening uitwisselen.

Het thema wat we bedacht hebben is:

(OM)DENKEN?!

Wat heeft jouw aandoening je gebracht in positieve en negatieve zin in jouw leven?

Zoals hierboven vermeld zal deze activiteit georganiseerd worden op zaterdag 27 februari van 19.30-21.00 uur in een online meeting. Na een leuke, korte intro gaan we gewoon met elkaar in gesprek! 

Tijdens de meeting vinden we het heel belangrijk dat iedereen zijn of haar verhaal, ervaring, tip, advies enzovoorts vertrouwelijk kan delen. Daarom maken we met elkaar afspraken tijdens de sessie om de privacy te kunnen waarborgen. Je ontvangt daar t.z.t. informatie over. 

Ben je 18 jaar of ouder en wil je erbij zijn? Meld je dan aan via onderstaand contactformulier! 
Ben je jonger dan 18 jaar en wil je ook graag deelnemen? Neem dan even contact op met secretaris@laposa.nl. Dan kijken we wat mogelijk is!

Groet en hopelijk tot ziens,

Miriam Stevense-Broeken en Mariët Faasse

P.S: Als je zelf vragen, suggesties, tips of (betere ;) ) ideeën hebt, laat die vooral weten! Input stellen we erg op prijs!

Terug naar overzicht