Mini Symposium Efteling

Locatie: Fata Morgana Paleis, De Efteling

10.30 — 10.35 Opening en welkom door dagvoorzitter Marc Kleinveld

10.35 — 10.45 Terugblik op afgelopen 5 jaar Barbara Lieuwen

10.45 — 11.00 Vooruitblik op toekomst Laposa Marc Kleinveld 1

1.00 — 12.30 Expertisecentrum Erasmus UMC Genetische counseling: mogelijkheden bij craniofaciale aandoeningen Dr Marieke van Dooren Posttraumatische stress klachten na ervaringen in het ziekenhuis. Drs Jolanda Okkerse Intelligentie, gedrag en hersenaandoeningen bij craniosynostose Dr Marie-Lise van Veelen Aangezichtscorrecties bij craniofaciale aandoeningen Prof. dr Irene Mathijssen

12.30—13.30 Gezamenlijke lunch 13.30—14.30 Expertisecentrum Radboud UMC Inzet van 3 D fototechnieken bij poliklinische opvolging van craniosynostose patiënten Jene Meulstee en dr. Hans Delye Virtuele 3 D planningstechnieken bij craniosynostose en Goldenhar Dr Hans Delye en Dr Marloes Nienhuijs Online community: Virtueel op de koffie Dr Hans Delye

14.30—15.00 Expertisecentrum UMCU Microtie en medpor oren Dr Corstiaan Breugem

15.00—15.30 Expertisecentrum AMC i.o.voor Beckwith Wiedemann Syndroom (BWS) Een (te) grote tong en de invloed op de mondfuncties Drs Adrianne van der Kooij

 

Terug naar overzicht