ALV 2022

13 juni 2022

ALV verplaatst

Beste leden,

Op maandag 13 juni  zal de jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden worden. De vorige keer waren er zo weinig aanmeldingen dat we toen de ALV hebben moeten verzetten. 

We hopen, door de vergadering digitaal te maken, meer leden te bereiken en jullie kunnen verwelkomen op de ALV om de verplichte zaken af te handelen. Daar hebben we jullie echt bij nodig. 

In een ALV leggen we verantwoording af over het voorgaande jaar en vragen we toestemming om weer door te kunnen gaan met de vereniging. Dat kan alleen maar met jullie inbreng. 

De vergadering zal dit keer digitaal zijn zodat iedereen de mogelijkheid heeft om aan te sluiten en zal maar een uurtje duren. 

 

Bijgevoegd vinden jullie alle stukken die we behandelen.

 

De Meet is open vanaf 19.30 via deze link

 

De ALV zal tot ongeveer 20.45 duren. 

 

Hopelijk tot dan

 

Met warme groeten

 

namens het bestuur

Marc Kleinveld

 

Terug naar overzicht