Je persoonlijk omgeving

Persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO): beheer zelf alle medische gegevens op 1 plek!

Bij het hebben van een zeldzame craniofaciale aandoening heb je vaak te maken met veel verschillende zorgverleners, vaak in verschillende ziekenhuizen en zorginstellingen. Het zal dan vast herkenbaar zijn dat je bij elke zorgverlener alle informatie elke keer hetzelfde moet vertellen en alles over de aandoening opnieuw moet uitleggen omdat veel zorgverleners niet met de aandoening bekend zijn. Daarnaast kan het houden van een compleet overzicht over alles wat er speelt rondom afspraken, onderzoeken en operaties lastig zijn. 

Een PGO (persoonlijke gezondheidsomgeving), die dit najaar in Nederland voor het eerst in gebruik zal genomen worden, kan daarbij de oplossing bieden. Een PGO is een app of website waarop je een kopie kunt bekijken van al je medische gegevens die opgeslagen zijn bij verschillende zorginstellingen. Hierbij is alle informatie op 1 plek en kan je dit volledige overzicht makkelijk delen met zorgverleners tussen verschillende instellingen. 

De service is gratis en je bepaalt zelf met welke zorgverlener je wat wilt delen. Als eerste komt deze app beschikbaar voor volwassenen (16 jaar of ouder), maar in de toekomst kunnen ouders een PGO namens hun kind beheren. LAPOSA is betrokken bij de testfase en steunt dit initiatief omdat we denken dat dit een hele goede ontwikkeling is en nuttig is voor jullie als leden in de toekomst. 

Meer informatie is te vinden op: https://www.pgo.nl/nieuws/hoe-een-pgo-meer-overzicht-geeft-over-jouw-gezondheid/ en op www.pgo.nl of neem contact op met 

Mariët: onderzoek@laposa.nl

Terug naar overzicht