GEANNULEERD! Aanmelden bij- en nascholing niet-syndromale craniosynostose

Helaas gaat onderstaande bij- en nascholing vanwege te weinig aanmeldingen op 31-03 niet door!

LAPOSA organiseert in samenwerking met de Expertise Centra voor craniofaciale aandoeningen (Erasmus MC en Radboud UMC) de nascholing niet syndromale craniosynostose. Deze scholing is bedoeld voor alle zorgprofessionals in de eerste en tweede lijn die in aanraking kunnen komen met kinderen met de aandoening craniosynostose. Deelname is gratis en accreditatie is aangevraagd (zie PE-online).

Craniosynostose betekent verbening ofwel vergroeiing van de schedelnaden. Dat wil zeggen dat er één of meer naden tussen de verschillende platen waaruit de schedel bestaat te vroeg sluiten.
De craniosynostose kan onderdeel uitmaken van een syndroom, en komt dan voor als onderdeel van de totale aandoening. Dit noemen we een syndromale-craniosynostose. Meestal is een syndromale craniosynostose te herkennen. Moeilijker is dat indien de craniosynostose een op zich zelf staande aandoening is, een niet-syndromale-craniosynostose. Niet syndromale craniosynostose is soms lastig te herkennen en te onderscheiden van een positionele schedelvormafwijking, maar gezien de aard van de problematiek is vroegsignalering van groot belang. 
Daarom wordt aandacht aan vroegsignalering gegeven in deze bij en nascholing die verzorgd wordt door de zorgprofessionals van de twee in Nederland aangewezen expertisecentra voor niet syndromale craniosynostose: Erasmus MC en Radboud UMC.

De volgende thema’s komen aan de orde:
- Wat is een craniosynostose?
- Wat is de oorzaak?
- Welke vormen zijn er?
- Hoe herken je ze?
- Craniosynostose of positionele schedelvormafwijking?
- Doorverwijzing
- Rol expertisecentra
- Behandelingen en verschillen in Erasmus MC en Radboud UMC

Sprekers zijn:

Prof. dr. I.M.J. Mathijssen, plastisch chirurg

Dr. H. Delye, neurochirurg

Dr. M. Nienhuijs, MKA-chirurg

Dr. M.L.C. van Veelen, neurochirurg

Aanmelden is verplicht en kan door volledige naam, BIG-nummer, beroepsorganisatie, emailadres (voor versturen van link naar de live meeting) te sturen naar onderzoek@laposa.nl o.v.v. Bij- en nascholing craniosynostose.